Kotex Ladies Pad

Variants :

Kotex Maxi (wing / non wing) – Anti Bacteria – length : 23 cm

Kotex Maxi (wing / non wing) – Betel Leaf – length : 23 cm

Kotex Slim (wing / non wing ) – Anti Bacteria – length : 23 cm

Kotex Night : 28 cm, 32 cm, 35 cm, 41 cm

Kotex Ultra Thin (wing / non wing)

 

 

Category: